เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1. บริษัทฯจัดส่งสินค้าภายหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยการใช้บริการจัดส่งพัสดุ ดังนี้

  • จัดส่งแบบ EMS โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • KERRY EXPRESS
  • DHL

3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail ตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้