บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการเป็นคู่ค้าและคู่คิดให้กับลูกค้าของเราในเรื่องเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ยาและเวชภัณฑ์
  • เครื่องสำอางค์
  • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
  • การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์
สินค้าและบริการของเรา
เครื่องจักรต่างๆ ได้แก่
New 5 jpg
เครื่องจักรสำหรับการบรรจุของเหลว
(Liquid Filling Sysytem)

4

เครื่องบรรจุซองหลอดแบบหลายแถว
(Stickpack Machine)

SACHET
เครื่องบรรจุซองแบบหลายแถว
(Multilane Sachet Machine)
VFFS1
เครื่องห่อซองแนวตั้ง
(Vertical Form Fill Seal Machine)
flow wrap
เครื่องห่อซองแนวนอน
(Flow Wrapping Machine)
Overwrapping
เครื่องห่อซองพับจีบแบบห่อของขวัญ
(Overwrapping System)
shrink system
เครื่่องห่อฟิล์มหด
(Shrink Wrapping System)
case packer
ระบบบรรจุสินค้าลงลัง                  (Case Packing System)
palletizer
ระบบจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลท
(Palletizing System)
movitec 1
ระบบพันฟิล์มรอบพาเลทอัตโนมัติ
(Pallet Wrapping System)
ระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุง
(Production Line Performance Improvement Solutions)
Lineview tablet
Lineview meeting
lineview screens
เครื่องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ในการผลิต
Dish Washer

เครื่องล้างจาน

Utensil Washer1
เครื่องล้างภาชนะและอุปกรณ์การผลิต
Crate Washer

เครื่องล้างลัง

ACE
เครื่องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์หัวชั่งอุตสาหกรรม
ระบบยูวีโอโซนเพื่อการบำบัดอากาศและเพื่อฆ่ากำจัดเชื้อโรคในสายการผลิต
Jimco2
Jimco1
JimcoInds
The original air-treatment system produced by combine two important properties for any large-scale kitchen or manufacturing business. At the same time as eliminating any odour in the air, it also breaks down the grease and oil deposited in the ducts. In practice this means that we offers an easy and effective way of treating air both inside and outside buildings. At the same time, the reduction in air pollution reduces the risk of fire by up to 95%. Focus on the importance of a good indoor climate our special air-sterilisation system which can be used anywhere – in kindergartens and schools, in museums, hospitals and nursing homes. In brief, in any place where clean air and the breakdown of bacteria are of material importance. .