บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการเป็นคู่ค้าและคู่คิดให้กับลูกค้าของเราในเรื่องเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าหลักของเรามีดังนี้

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ยาและเวชภัณฑ์
  • เครื่องสำอางค์
  • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
  • การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์
เครื่องจักรชนิดต่างๆ
VFFS
เครื่องบรรจุถุง
flow wrap
เครื่องห่อแนวนอน
catoning
เครื่องบรรจุกล่อง
Overwrapping
เครื่องห่อฟิล์มแบบพับจีบ
shrink system
เครื่องห่อฟิล์มหด
case packer
ระบบบรรจุลงลัง
Sleeve
เครื่องสวมฉลากแบบฟิล์มหด
palletizer
ระบบจัดสินค้าบนพาเลท
movitec 1
เครื่องพันพาเลท
ระบบตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและการผลิต
Lineview tablet
Lineview meeting
lineview screens