เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1. บริษัทฯจัดส่งสินค้าภายหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยการใช้บริการจัดส่งพัสดุ ดังนี้

จัดส่งแบบ EMS โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

KERRY EXPRESS

DHL

3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail ตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้

การยกเลิกการสั่งซื้อ

1. ผู้ซื้อสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 150 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
หากผู้ซื้อต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-918-5719 หรืออีเมล์ [email protected]

การคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ผู้ซื้อสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

4. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 029185719 หรือ [email protected]