บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการเป็นคู่ค้าและคู่คิดให้กับลูกค้าของเราในเรื่องเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ยาและเวชภัณฑ์
  • เครื่องสำอางค์
  • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
  • การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์
สินค้าและบริการของเรา
เครื่องจักรต่างๆ ได้แก่
เครื่องจักรสำหรับการบรรจุของเหลว
(Liquid Filling Sysytem)

เครื่องบรรจุซองหลอดแบบหลายแถว
(Stickpack Machine)

เครื่องบรรจุซองแบบหลายแถว
(Multilane Sachet Machine)
เครื่องห่อซองแนวตั้ง
(Vertical Form Fill Seal Machine)
เครื่องห่อซองแนวนอน
(Flow Wrapping Machine)
เครื่องห่อซองพับจีบแบบห่อของขวัญ
(Overwrapping System)
เครื่องตรวจน้ำหนักซองชนิดหลอด
(Multi-lane Stickpack Checkweigher)
เครื่องตรวจน้ำหนักซองแบบหลายแถว
(Multi-lane Sachet Checkweigher)
เครื่องตรวจน้ำหนักงานขวดยาและขวดขนาดเล็ก
(Bottle Checkweigher)
เครื่่องห่อฟิล์มหด
(Shrink Wrapping System)
ระบบบรรจุสินค้าลงลัง                  (Case Packing System)
ระบบจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลท
(Palletizing System)
ระบบพันฟิล์มรอบพาเลทอัตโนมัติ
(Pallet Wrapping System)
ระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุง
(Production Line Performance Improvement Solutions)
เครื่องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ในการผลิต

เครื่องล้างจาน

เครื่องล้างภาชนะและอุปกรณ์การผลิต

เครื่องล้างลัง

เครื่องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์หัวชั่งอุตสาหกรรม
ระบบยูวีโอโซนเพื่อการบำบัดอากาศและเพื่อฆ่ากำจัดเชื้อโรคในสายการผลิต
The original air-treatment system produced by combine two important properties for any large-scale kitchen or manufacturing business. At the same time as eliminating any odour in the air, it also breaks down the grease and oil deposited in the ducts. In practice this means that we offers an easy and effective way of treating air both inside and outside buildings. At the same time, the reduction in air pollution reduces the risk of fire by up to 95%. Focus on the importance of a good indoor climate our special air-sterilisation system which can be used anywhere – in kindergartens and schools, in museums, hospitals and nursing homes. In brief, in any place where clean air and the breakdown of bacteria are of material importance. .