บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลก ทำให้เราสามารถนำเสนอระบบการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการทุกรูปแบบการผลิต

บริการของเรา

บริการของเราครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและจัดหาเครื่องจักรจากทุกมุมโลกเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าของเรา พร้อมด้วยการบริการหลังการขายโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญไว้คอยช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ สำหรับเราการเป็นคู่ค้ากันตลอดไปถือเป็นเป้าหมายและเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นเป็นที่สุด

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเราเป็นผู้ผลิตชั้นนำครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ยาและเวชภัณฑ์
  • เครื่องสำอางค์
  • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
  • การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์

เอ็มเอสอี มีส่วนช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยต้นทุนดำเนินการที่เหมาะสม ความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าลำดับสุดท้ายด้วยการปรับปรุงผลิตภาพภายใน